Όνομα εταιρείας : ΜΑΝΤΗ ΑΦΟΙ & ΣΙΑ ΕΠΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Κωνσταντόπουλος Χρήστος
Διεύθυνση : Θηβών 477 Ιλιον
Τηλέφωνο : 2102621003, 2102617376
Fax : 2102619843

Προιόντα:
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Ηλεκτρολογικό υλικό

Εμπόριο και κατασκευή ηλεκτρολογικού και ενδοεπικοινωνιακού υλικού. Περιελίξεις ηλεκτροκινητήρων.