Όνομα εταιρείας : ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΟΙ : Πιπιτσούλης Νικόλαος, Β. Σιάφης
Διεύθυνση : Λεωφ. Δημοκρατίας 455 Πέραμα
Τηλέφωνο : 2104314361
Fax : 2104314234
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνικές συσκευές

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές, χονδρικό εμπόριο και συντήρηση τηλεπικοινωνιακού και τηλεφωνικού εξοπλισμού,ηλεκτρονικού υλικού πλοήγησης και εργαστηριακών οργάνων. Κατασκευή ειδικών συστημάτων τηλεπικοινωνίας. Ανάπτυξη, αντιπροσωπείες, εισαγωγές καιεμπόριο λογισμικού τηλεπικοινωνιών. Ολοκληρωμένα προγράμματα τηλεπικοινωνιών.