Όνομα εταιρείας : ΜΑΡΚΟΜΙΧΑΛΗΣ, Π., & ΥΙΟΣ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Π. Μαρκομιχάλης
Διεύθυνση : Λεωφ. Αθηνών - Πειραιώς 97, 18541 Πειραιάς
Τηλέφωνο : 2104830329
Fax : 2104833358

Προιόντα:
Αντλίες - Αντλητικά συγκροτήματα
Εξοπλισμός βιολογικού καθαρισμού λυμάτων
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Συγκροτήματα πιεστικά

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο αντλιών, ηλεκτροπαράγωγων ζευγών και εξοπλισμού βιολογικού καθαρισμούλυμάτων. Κατασκευή αντλητικών, πυροσβεστικών και πιεστικών συγκροτημάτων.