Όνομα εταιρείας : ΜΑΡΚΟΥ, Ι. & Μ., Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Π. Μακρόπουλος
Διεύθυνση : Λεωφ. Λαυρίου (21 χλμ.), 19400 Κορωπί
Τηλέφωνο : 2106643615, 2106644237
Fax : 2106644237
Επικοινωνία

Προιόντα:
Απορρυπαντικά - Αποσμητικά
Ατομικής υγιεινής και περιποίησης είδη
Καθαρισμού είδη
Καθαρισμού υλικά
Συσκευαστικά είδη
Συσκευές ατομικής υγιεινής και περιποίησης
Χαρτικά tissue
Χαρτικά γραφείου - Γραφική ύλη

Παραγωγή χαρτικών tissue, χαρτιού συσκευασίας και αλληλογραφίας. Αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο συσκευών διάθεσηςσαπουνιού, απορρυπαντικών, απολυμαντικών, ειδών καθαρισμού και υγρού σαπουνιού.