Όνομα εταιρείας : ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ THEODOOR
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Θ. Μασούρας
Διεύθυνση : 34500 Αλιβέρι, Εύβοια
Τηλέφωνο : 2223025025
Fax : 2223025026
Επικοινωνία

Προιόντα:
Κουφώματα αλουμινίου
Κουφώματα σιδερένια
Πόρτες περιστρεφόμενες και πτυσσόμενες
Προκατασκευές - Τζάκια - Φούρνοι
Χωρίσματα - Ψευδοροφές - Ψευδοπατώματα

Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων, θυρών (περιστρεφόμενες, πτυσσόμενες), χωρισμάτων, υαλοπετασμάτων και γυάλινων αιθρίων.