Όνομα εταιρείας : ΜΑΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Π. Μαύρος
Διεύθυνση : Παπαφλέσσα 9, 16452 Αργυρούπολη
Τηλέφωνο : 2109962992-3
Fax : 2109926347
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Σήμανσης και ασφαλείας είδη
Συστήματα ασφαλείας

Αποκλειστικές εισαγωγές, χονδρικό εμπόριο, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας, κλειστών κυκλωμάτων καιενδοεπικοινωνιακού εξοπλισμού.