Όνομα εταιρείας : DIAZO SYSTEM ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Αγγελίδης Ευάγγελος
Διεύθυνση : Γρ. Λαμπράκη 2
Τηλέφωνο : 2104128337, 2104128328, 2104221760-1
Fax : 2104122216

Προιόντα:
Τηλεφωνικά κέντρα
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Αναλώσιμα
Ταμειακές Μηχανές - Συστήματα - Αναλώσιμα γραφείου
Fax - Telex

Αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο μηχανών γραφείου, Η/Υ, περιφερειακών, αναλώσιμων, τηλεφωνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και υλικών γραφικών τεχνών. Επισκευές.