Όνομα εταιρείας : ΜΙΝΙΠΡΑΙΣΦΟΝ Α.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΟΙ : Σ. Καλαϊτζή, Ε. Κοτσαύτη
Διεύθυνση : Κλιμανόγλου 32, 14231 Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο : 2102724228
Fax : 2102724233

Προιόντα:
Fax - Telex
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Αναλώσιμα
Τηλεφωνητές αυτόματοι
Τηλεφωνικές συσκευές

Εμπόριο Η/Υ και αναλώσιμων, τηλεφωνικού εξοπλισμού και συσκευών fax. Εγγραφή συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.