Όνομα εταιρείας : ΜΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SAFECOM ELECTRONICS
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Γ. Μορίκης
Διεύθυνση : Κανάρη 63, 18344 Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 2109480506, 2109480595
Fax : 2109416349
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Αναλώσιμα
Συστήματα ασφαλείας
Τηλεφωνικά κέντρα

Εμπόριο, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων ασφαλείας, κλειστών κυκλωμάτων, τηλεφωνικών κέντρων και δικτύων Η/Υ.