Όνομα εταιρείας : ΜΠΑΙΜΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Α. Μπαϊμπάς
Διεύθυνση : Μπόταση 9, 10682 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103825872
Fax : 2103825872
Επικοινωνία

Προιόντα:
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Προκατασκευές - Τζάκια - Φούρνοι
Συστήματα ασφαλείας

Αποκλειστικές εισαγωγές, χονδρικό εμπόριο, μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων πυρασφαλείας και πυρόσβεσης, φυσικού φωτισμού και απαγωγής καπνού.