Όνομα εταιρείας : ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Κ. Νικολάκης
Διεύθυνση : Κλείτορος 17, 12132 Περιστέρι
Τηλέφωνο : 2105781329-30
Fax : 2105781324

Προιόντα:
Αυτόματοι πωλητές
Ροφήματα για αυτόματους πωλητές και συσκευές διάθεσης
Συσκευαστικά είδη για αυτόματους πωλητές και συσκευές διάθεσης ροφημάτων

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο αυτόματων πωλητών, ροφημάτων και αναλώσιμων.