Όνομα εταιρείας : ΝΟΒΕΛΓΟΥΕΙ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Χρ. Χατζηβασιλείου, Σπανός Μ.
Διεύθυνση : Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου 64, 16672 Βάρη
Τηλέφωνο : 210 9656690
Fax : 210 9656689
Επικοινωνία

Προιόντα:
Αυτόματοι πωλητές
Διακοσμητικά είδη
Διατροφής είδη για αυτόματους πωλητές
Συσκευές κουζίνας

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο αυτόματων πωλητών και εξαρτημάτων, συναφών ειδών διατροφής, φίλτρων νερού,διακοσμητικών ειδών και μηχανών καφέ.