Όνομα εταιρείας : ΝΤΕΛΗΣ Ν. ΑΕ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Ντελής Νικόλαος
Διεύθυνση : Γ΄ Σεπτεμβρίου 112 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2108837414-8, 2108843314-5
Fax : 2108814973
Επικοινωνία

Προιόντα:
Fax - Telex
Τηλεφωνητές αυτόματοι
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνικές συσκευές

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές, εμπόριο και εγκατάσταση τηλεφωνικού εξοπλισμού.