Όνομα εταιρείας : ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ, Α. & Μ. Β., Ο.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Α. Ξανθόπουλος
Διεύθυνση : Μεσολογγίου 41, 16231 Βύρωνας
Τηλέφωνο : 2107656664, 2107650998
Fax : 2107654278
Επικοινωνία

Προιόντα:
Κουρτινόξυλα - Μηχανισμοί
Στορ

Κατασκευή στορ και μηχανισμών κουρτινών.