Όνομα εταιρείας : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ειρ. Αγεωργιοτάκη
Διεύθυνση : Κοκκίνι, Χάνι, 71110 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλέφωνο : 2810761363
Fax : 2810761580
Επικοινωνία

Προιόντα:
Σχολές επαγγελματικής μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής
Σχολές ξεναγών
Σχολές ξενοδοχειακών επαγγελμάτων