Όνομα εταιρείας : Π.Κ.Π. Σ.Ε.Η.Β.Ε. ΣΥΝ.Π.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Γ. Ζούτσος
Διεύθυνση : Μ. Μπότσαρη 88, 54644 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310810453, 2310837734
Fax : 2310827457
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ηλεκτρολογικό υλικό
Τηλεφωνικές συσκευές
Φωτιστικά

Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, τηλεφώνων και φωτιστικών.