Όνομα εταιρείας : ΠΑΝΑΓΙΔΗ, ΑΦΟΙ, Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Χρ. Παναγίδης
Διεύθυνση : Μ. Βόδα 13 & Ηπείρου 59, 10439 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2108814535, 2108813813
Fax : 2108818038
Επικοινωνία

Προιόντα:
Αυτόματοι πωλητές
Συσκευαστικά είδη για αυτόματους πωλητές και συσκευές διάθεσης ροφημάτων

Αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο αυτόματων πωλητών, ανταλλακτικών και αναλώσιμων.