Όνομα εταιρείας : ΠΑΝΟΥ Ι ΑΕΒΕ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Πάνου Βασίλειος
Διεύθυνση : Ευσταθίου 18 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2106994030, 2106916690, 2106922588
Fax : 2106980305

Προιόντα:
Εξοπλισμός συνεδρίων οπτικοακουστικός
Συστήματα ήχου, εικόνας, φωτισμού
Συστήματα φωτισμού
Τηλεπικοινωνιακό υλικό

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές, εμπόριο, μελέτη και εγκατάσταση οπτικοακουστικών συστημάτων συνεδρίων, επαγγελματικούφωτισμού, ιατρικών μηχανημάτων, συστημάτων δορυφορικής λήψης, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων δικτύων και αμυντικών συστημάτων. Οπτικοακουστικήκάλυψη συνεδρίων.