Όνομα εταιρείας : ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ, Α., Ο.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Α. Πανούτσος
Διεύθυνση : Ερμού 18, 26221 Πάτρα
Τηλέφωνο : 2610273143, 2610226659
Fax : 2610226930

Προιόντα:
Γομώσεις πυροσβεστήρων
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Μονωτικά υλικά
Συστήματα ασφαλείας
Χρώματα - Βερνίκια

Εμπόριο χρωμάτων, συστημάτων πυροπροστασίας και μονωτικών υλικών. Αναγομώσεις πυροσβεστήρων.