Όνομα εταιρείας : ECOLINE Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Γ. Καβουρίδης
Διεύθυνση : Γ. Παπανδρέου 91, 15773 Ζωγράφου
Τηλέφωνο : 2107713906-7
Fax : 2107713908
Επικοινωνία

Προιόντα:
Απορρυπαντικά - Αποσμητικά
Εντομοκτόνα και συσκευές
Καθαρισμού είδη
Μηχανήματα και συσκευές καθαρισμού
Μηχανήματα και συσκευές καθαρισμού αέρα
Μηχανήματα, συσκευές και υλικά εξουδετέρωσης οσμών
Μοκέτες - Διάδρομοι
Τροχήλατα - Καρότσια - Κιβώτια μεταφοράς

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών απορρυπαντικών, μηχανημάτων καθαρισμού (σάρωθρα,μηχανήματα πλύσης δαπέδων), ειδών καθαρισμού και εξοπλισμού ξενοδοχείων, βιομηχανικών απορροφητήρων, ταπέτων επαγγελματικής χρήσης, εργαλείωνκαθαρισμού υαλοπινάκων και συσκευών αρωματισμού χώρων.