Όνομα εταιρείας : Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Α. Παπαδόπουλος, Δ. Παπαδόπουλος
Διεύθυνση : Καποδιστρίου 16, Τ.Κ. 15233 Χαλάνδρι
Τηλέφωνο : 2106843840, 2106846164
Fax : 2106846163
Επικοινωνία

Προιόντα:
Συστήματα ασφαλείας

Εμπόριο, εισαγωγές,μελέτες και εγκαταστάσεις, συστημάτων ασφαλείας, κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, συστήματα πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης.