Όνομα εταιρείας : ΠΑΡΙΣΣΙΝΟΥ Π. & Ι. ΑΦΟΙ ΑΕ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Παρισσινός Παναγιώτης, Παρισσινός Γιάννης
Διεύθυνση : Η. Ηλιού & Δάβαρη 3 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2109014041, 2109014631, 2109014369
Fax : 2109013886
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Τηλεπικοινωνιακό υλικό

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές, εμπόριο και επισκευές τηλεπικοινωνιακού και ενδοεπικοινωνιακού εξοπλισμού.