Όνομα εταιρείας : ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Ε.Τ.Α.Β.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Γρηγοριάδης Παντελής
Διεύθυνση : Τ.Θ. 181, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου
Τηλέφωνο : 2310796677-8, 2310796976-9
Fax : 2310799042
Επικοινωνία

Προιόντα:
Κουφώματα αλουμινίου
Κουφώματα ξύλινα
Πόρτες ασφαλείας και πυρασφαλείας

ΠΛΑΙΣΙΟ DOMANI AE. Αποκλειστικές εισαγωγές, κατασκευή και εμπόριο κουφωμάτων και θυρών ασφαλείας.