Όνομα εταιρείας : ΠΟΛΥΔΟΜΗ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Χρ. Μουχτάρης
Διεύθυνση : Λεωφ. Κορωπίου - Βάρης 40, Τ.Θ. 230, 19400 Κορωπί
Τηλέφωνο : 2106022250
Fax : 2106625297
Επικοινωνία

Προιόντα:
Αρχιτεκτονική εξωτερικών χώρων
Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων - Διακοσμήσεις
Κιγκαλερίας είδη
Κουφώματα αλουμινίου
Κουφώματα ξύλινα
Μονωτικά υλικά
Πόρτες περιστρεφόμενες και πτυσσόμενες
Υαλοπίνακες - Καθρέπτες
Χωρίσματα - Ψευδοροφές - Ψευδοπατώματα

Αρχιτεκτονικές μελέτες. Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο δομικών και μονωτικών στοιχείων και υλικών,κουφωμάτων, εργαλείων και κλειδαριών. Μελέτες και κατασκευή ξηράς δόμησης, τοιχοποιίας, ψευδοροφών, συστημάτων διαμόρφωσης εσωτερικών -εξωτερικών χώρων, επενδύδεων, υαλοπετασμάτων. Παραγωγή μεταλλικών προφίλ (σκελετοί) ξηράς δόμησης. Παραγωγή κασσών - θυρών ξύλου καιαλουμινίου.