Όνομα εταιρείας : ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ, Δ., Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Δ. Πρεβεζάνος
Διεύθυνση : Λεωφ. Δημοκρατίας 5, 71306 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλέφωνο : 2810346083, 2810342782
Fax : 2810228155
Επικοινωνία

Προιόντα:
Γυψοσανίδες
Δάπεδα - Πλακάκια - Επενδύσεις
Ηλεκτρολογικό υλικό
Κιγκαλερίας είδη
Κλειδαριές ασφαλείας
Μοκέτες - Διάδρομοι
Πόρτες περιστρεφόμενες και πτυσσόμενες
Στορ
Υγιεινής είδη και αξεσουάρ λουτρού
Φωτιστικά
Χωρίσματα - Ψευδοροφές - Ψευδοπατώματα

Χονδρικό εμπόριο δομικών υλικών και στοιχείων, πτυσσόμενων θυρών, στορ, μοκετών, ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών, ξύλινωνδαπέδων, ειδών υγιεινής και κιγκαλερίας. Εκμετάλλευση ξενοδοχείων.