Όνομα εταιρείας : ΠΥΡΕΛΛΑΣ IΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Εμμ. Μαυρουδής, Ν. Μαυρουδής
Διεύθυνση : Πλαταιών 14, 18540 Πειραιάς
Τηλέφωνο : 2104220329, 2104125154
Fax : 2104125154

Προιόντα:
Γομώσεις πυροσβεστήρων
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Συστήματα ασφαλείας

Κατασκευή και αναγομώσεις πυροσβεστήρων. Εισαγωγές και εμπόριο ανιχνευτήρων πυρκαγιάς και σειρήνων.