Όνομα εταιρείας : ΠΥΡΟΔΟΜΗ Θ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ - Δ. ΒΟΥΚΙΑΣ Ο.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Θ. Δεσύλλας
Διεύθυνση : Αχιλλέως 23, 10436 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105220340, 2105242680
Fax : 2105242680
Επικοινωνία

Προιόντα:
Συστήματα ασφαλείας

Αποκλειστικές εισαγωγές, εμπόριο και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας.