Όνομα εταιρείας : ΠΥΡΟΔΟΜΗ Θ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Θ. Δεσύλλας
Διεύθυνση : Αχιλλέως 8, 10436 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105220340, 2105228120
Fax : 2105242680
Επικοινωνία

Προιόντα:
Γομώσεις πυροσβεστήρων
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Συστήματα ασφαλείας

Ηλεκτρομηχανολογικά έργα. Ελεγχος και αναγόμωση πυροσβεστήρων. Αποκλειστικές εισαγωγές, εμπόριο, μελέτη και εγκατάστασησυστημάτων πυροπροστασίας.