Όνομα εταιρείας : ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Ι. Αγγέλικας, Κ. Χαραλάμπους
Διεύθυνση : Παπαρρηγοπούλου 76, 12133 Περιστέρι
Τηλέφωνο : 2105764653, 2105768860
Fax : 2105752339
Επικοινωνία

Προιόντα:
Γομώσεις πυροσβεστήρων
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Συστήματα ασφαλείας

Κατασκευή και αναγόμωση πυροσβεστήρων. Συναρμολόγηση, εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο πυροσβεστικού εξοπλισμού και συστημάτωνασφαλείας.