Όνομα εταιρείας : ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΑΛ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Θ. Παπαδόπουλος
Διεύθυνση : Σολωμού 27, 10682 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103816985, 2103816988
Fax : 2103816988
Επικοινωνία

Προιόντα:
Γομώσεις πυροσβεστήρων
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Συστήματα ασφαλείας

Αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο εξοπλισμού πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Γομώσεις πυροσβεστήρων.