Όνομα εταιρείας : ΡΑΔΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Κατουμάς Σπύρος, Μιχαήλ Χριστόπουλος
Διεύθυνση : Πραξιτέλους 15-19 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103250412-6
Fax : 2103237296
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Εξοπλισμός συνεδρίων οπτικοακουστικός
Ηλεκτρολογικό υλικό
Συστήματα ασφαλείας
Τηλεπικοινωνιακό υλικό

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού, ενδοεπικοινωνιακού και τηλεπικοινωνιακούεξοπλισμού, κλειστών κυκλωμάτων, εξοπλισμού συνεδρίων, οργάνων μέτρησης και ελέγχου, εργαλείων, χημικών καθαρισμού, συστημάτων ασφαλείας, ήχουκαι αναζήτησης προσώπων.