Όνομα εταιρείας : ENVITEC Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Π. Καλογερόπουλος
Διεύθυνση : Αγ. Ιωάννου 12-14, 15233 Χαλάνδρι
Τηλέφωνο : 2106855793-4, 2106855796-7
Fax : 2106855804

Προιόντα:
Εξοπλισμός βιολογικού καθαρισμού λυμάτων

Εργα προστασίας περιβάλλοντος. Κατασκευή (φασόν) εξοπλισμού βιολογικού καθαρισμού λυμάτων.