Όνομα εταιρείας : ΛΥΡΑ Α.Ε.Β.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Κ. Τσικουδάκης
Διεύθυνση : Φυλής 15, 10433 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2108230280, 2108223375
Fax : 2108231680

Προιόντα:
Δορυφορικά κάτοπτρα και υλικά
Τηλεπικοινωνιακό υλικό

Αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο τηλεπικοινωνιακού υλικού (κεραίες, πομποί, αναμεταδότες κλπ.).