Όνομα εταιρείας : ΣΕΚΙΟΥΤΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Γ. Παλιατσής
Διεύθυνση : Μεσολογγίου 29, 14231 Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο : 2102711287
Fax : 2102753315
Επικοινωνία

Προιόντα:
Fax - Telex
Συστήματα ασφαλείας
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Τηλεφωνητές αυτόματοι
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνικές συσκευές

Εισαγωγές και χονδρικό εμπόριοριο συστημάτων ασφαλείας, τηλεπικοινωνιακού υλικού, τηλεφωνικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών.Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευές.