Όνομα εταιρείας : ΣΕΡΜΠΕΝΙΑΔΗΣ, Π., Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Π. Σερμπενιάδης
Διεύθυνση : Λεωφ. Μεσογείων 547, 15344 Σταυρός
Τηλέφωνο : 2106393913, 2106395054, 2106643576
Fax : 2106643772

Προιόντα:
Επιπλα εντοιχιζόμενα
Κουφώματα ξύλινα
Προκατασκευές - Τζάκια - Φούρνοι

Κατασκευή ξύλινων προκατασκευασμένων κτηρίων, κουφωμάτων, θυρών και εντοιχιζόμενων επίπλων.