Όνομα εταιρείας : ΣΙΡΙΟ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Λ. Γερολαίμου
Διεύθυνση : Λεωφ. Βουλιαγμένης 70, 16674 Γλυφάδα
Τηλέφωνο : 2108996400
Fax : 2109659635
Επικοινωνία

Προιόντα:
Κλειδαριές κάρτας ηλεκτρονικές
Συστήματα ασφαλείας

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο οπτικών ινών, συναφών μηχανημάτων συγκόλλησης, ηλεκτρονικώνκλειδαριών, συστημάτων ασφαλείας και οργάνωσης γραφείων, πλαστικών καρτών και συναφών εκτυπωτικών μηχανών. Συγκόλληση οπτικών ινών (σετηλεπικοινωνιακά δίκτυα). Εξαγωγές ξύλινων στροφείων για καλώδια. Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας.