Όνομα εταιρείας : ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, Χ., Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Μ. Σπυριδάκη
Διεύθυνση : Ραύκου 20, 71304 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλέφωνο : 2810257976, 2810250437
Fax : 2810260465

Προιόντα:
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Ηλεκτρολογικό υλικό
Μηχανήματα και συσκευές καθαρισμού αέρα
Σήμανσης και ασφαλείας είδη
Συστήματα ασφαλείας
Τηλεφωνικές συσκευές
Φωτιστικά

Εισαγωγές και εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, μικροσυσκευών, φωτιστικών, ειδών σήμανσης, κεραιών τηλεοράσεων, τηλεφώνων,μπαταριών, αυτοματισμών, συστημάτων ασφαλείας, συσκευών καθαρισμού αέρα και ενδοεπικοινωνιακού εξοπλισμού.