Όνομα εταιρείας : ALTEC Α.Β.Ε.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΟΙ : Α. Αβραάμ, Αθ. Αθανασούλης
Διεύθυνση : Πάτμου 12,Μαρούσι
Τηλέφωνο : 2106872000, 2106872058
Fax : 2106872070, 210-6872392
Επικοινωνία

Προιόντα:
Fax - Telex
Εξοπλισμός συνεδρίων οπτικοακουστικός
Ηλεκτρολογικό υλικό
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Αναλώσιμα
Λογισμικό
Ταμειακές Μηχανές - Συστήματα - Αναλώσιμα γραφείου
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Τηλεφωνητές αυτόματοι
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνικές συσκευές

Αντιπροσωπείες, εισαγωγές, εξουσιοδοτημένοι πωλητές και εμπόριο Η/Υ, περιφερειακών, λογισμικού, αναλώσιμων, τηλεπικοινωνιακούκαι τηλεφωνικού εξοπλισμού, συστημάτων UPS, οπτικοακουστικών συσκευών, ηλεκτρονικών πινάκων ανακοινώσεων, ασύρματων τερματικών αποθήκης καισυστημάτων ασύρματης μετάδοσης δεδομένων. Συναρμολόγηση και επισκευή Η/Υ και ταμειακών μηχανών. Ανάπτυξη και υποστήριξη λογισμικού. Παροχήολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. Τεχνική υποστήριξη. Σύμβουλοι πληροφορικής. Σεμινάρια. Εκπαίδευση προσωπικού σε Η/Υ. Εγκαταστάσειςεξοπλισμού τηλεπικοινωνίας.