Όνομα εταιρείας : EUROGAT A.E.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Α. Σανοζίδης
Διεύθυνση : 28ης Οκτωβρίου 90, 54642 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310865417-8
Fax : 2310819639

Προιόντα:
Αυτόματοι πωλητές
Μηχανές παγοκύβων
Πλυντήρια σκευών - πιάτων - ποτηριών
Συσκευές κουζίνας

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο επαγγελματικών συσκευών και αυτομάτων πωλητών.