Όνομα εταιρείας : EURO-LINK TELECOMMUNICATIONS A.E.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Δ. Εμίρης
Διεύθυνση : Φάβη 9, 11525 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2106797100, 2106727278
Fax : 2106797197

Προιόντα:
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Συνδέσεις Internet. Εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο τηλεφωνικών κέντρων.