Όνομα εταιρείας : ΤΕΛΕΝΟΡΜ ΕΠΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Δ. Διασάκος, Ν. Εργάς, Ν. Τέμενος
Διεύθυνση : Σοφ. Βενιζέλου 53 Περιστέρι
Τηλέφωνο : 2105785220-6, 2105778240, 2105785290
Fax : 2105785227

Προιόντα:
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Αναλώσιμα
Λογισμικό
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνικές συσκευές

Προμήθεια - Εγκατάσταση - Τεχνική Υποστήριξη. TENOVIS-Τηλεφωνικά Κέντρα, Pay TV, Fast Internet. DATUS ROUTERS - Ψηφιακά Δίκτυα. BOSCH CCTV, ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΑ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ.