Όνομα εταιρείας : ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΟ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Χ. Κωνσταντίνου
Διεύθυνση : Αγ. Δημητρίου 194, 54638 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο : 2310213613
Fax : 2310211277
Επικοινωνία

Προιόντα:
Fax - Telex
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Αναλώσιμα
Ταμειακές Μηχανές - Συστήματα - Αναλώσιμα γραφείου
Σήμανσης και ασφαλείας είδη
Τηλεφωνικά κέντρα

Εξουσιοδοτημένος πωλητής και εμπόριο Η/Υ, περιφερειακών, μηχανών γραφείου, αναλώσιμων, τηλεφωνικού εξοπλισμού και ειδώνασφαλείας.