Όνομα εταιρείας : EXPRESS ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΣΑΛΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Γ. Πατσάλης
Διεύθυνση : Σαγγαρίου 4, 14221 Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο : 2102779284, 2102797268, 2102713780-1
Fax : 2102775313
Επικοινωνία

Προιόντα:
Γομώσεις πυροσβεστήρων
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Πόρτες ασφαλείας και πυρασφαλείας
Συστήματα ασφαλείας

Εισαγωγές, χονδρικό εμπόριο, μελέτη και εγκατάσταση συστημάτων πυρασφαλείας, πυρόσβεσης και θυρών ασφαλείας. Αναγομώσειςπυροσβεστήρων.