Όνομα εταιρείας : ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - Ι. ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ Ο.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ΕΣ : Ε. Γιαννακόπουλος, Ι. Τουρναβίτης
Διεύθυνση : Ν. Πλαστήρα 102, 43300 Σοφάδες
Τηλέφωνο : 2443023230, 2443022997, 2443022689
Fax : 2443022466
Επικοινωνία

Προιόντα:
Εξοπλισμός βιολογικού καθαρισμού λυμάτων
Πισίνες και εξοπλισμός

Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας νερού και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, εξοπλισμού πισίνας, μηχανημάτων διαλογής καιτυποποίησης αγροτικών προϊόντων.