Όνομα εταιρείας : ALTRONIC Ε.Π.Ε.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ : Α. Λίνος
Διεύθυνση : Παράσχου 8-10, 11473 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2106421228
Fax : 2106435118

Προιόντα:
Συστήματα ασφαλείας

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές, χονδρικό εμπόριο και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και κλειστών κυκλωμάτων.