Όνομα εταιρείας : ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΟΙ : Γ. Κρητικός, Ι.Γ. Οικονομόπουλος, Π. Παπαθανασίου
Διεύθυνση : 25ης Μαρτίου 15, 17778 Ταύρος
Τηλέφωνο : 2104894911-9
Fax : 2104815180

Προιόντα:
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Ηλεκτρολογικό υλικό
Τηλεοράσεις - Βίντεο - DVD
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνικές συσκευές
Φωτιστικά

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο οπτικοακουστικών συσκευών και μικροσυσκευών, ηλεκτρονικώνεξαρτημάτων, τηλεπικοινωνιακού, τηλεφωνικού και ενδοεπικοινωνιακού εξοπλισμού, ιατρικών απεικονιστικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών,φωτιστικών, ηλεκτρολογικού υλικού, μπαταριών, φακών και συστημάτων ελέγχου φωτισμού. Επισκευές ιατρικών απεικονιστικών μηχανημάτων. Παραγωγή(φασόν) συστημάτων φωτισμού εξωτερικού χώρου και φωτεινής σήμανσης αεροδρομίων.