Όνομα εταιρείας : ΦΛΩΡΙΑΝΑ ΑΦΟΙ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Γκ. Γκολφινόπουλος
Διεύθυνση : Μιχ. Βόδα 130, 10446 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2108829251, 2108836824
Fax : 2108840101
Επικοινωνία

Προιόντα:
Δάπεδα - Πλακάκια - Επενδύσεις
Κουρτίνες
Κουρτίνες βραδύκαυστες
Μοκέτες - Διάδρομοι
Στορ
Υφάσματα - Δέρματα - Καλύμματα επίπλων
Υφάσματα επιπλώσεων βραδύκαυστα
Υφάσματα λευκών ειδών
Χαλιά

Αποκλειστικές εισαγωγές και χονδρικό εμπόριο δαπέδων, συγκολλητικών υλών, πλαστικών προφίλ, πλακιδίων, μοκετών, υφασμάτωνλευκών ειδών και επιπλώσεων, χαλιών, κουρτινών, στορ και εργαλείων.