Όνομα εταιρείας : ΦΟΥΣΙΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ "AMPEL SECURITY"
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : Μ. Φουσιάνης
Διεύθυνση : Λεωφ. Καλυβίων, Θέση Σπέλιζα, 19010 Καλύβια Θορικού
Τηλέφωνο : 2299072222
Fax : 2299079456
Επικοινωνία

Προιόντα:
Fax - Telex
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Εξοπλισμός πυροσβεστικός
Ηλεκτρολογικό υλικό
Σήμανσης και ασφαλείας είδη
Συστήματα ασφαλείας
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Τηλεφωνικά κέντρα

Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές, εμπόριο και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και αδιαλείπτου τροφοδοσίας ρεύματος,κλειστών κυκλωμάτων, τηλεπικοινωνιακού, τηλεφωνικού, ενδοεπικοινωνιακού και πυροσβεστικού εξοπλισμού. Κατασκευή συστημάτων αναγγελιών.