Όνομα εταιρείας : ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ Ι. ΑΒΕΕ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Φραγκιαδουλάκης Ιωάννης
Διεύθυνση : Αγ. Παρασκευής 102
Τηλέφωνο : 2106846600-2
Fax : 2106844382
Επικοινωνία

Προιόντα:
Ενδοεπικοινωνιακό υλικό
Συστήματα ασφαλείας
Συστήματα ήχου, εικόνας, φωτισμού
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνικές συσκευές

ΤΕΛΕ-ΑΛΑΡΜ Αντιπροσωπείες, αποκλειστικές εισαγωγές και εμπόριο συστημάτων ασφαλείας, κλειστών κυκλωμάτων και τηλεφωνικού εξοπλισμού.Κατασκευή συστημάτων μουσικής και αναγγελιών για ξενοδοχεία και πλοία.