Όνομα εταιρείας : ELECOM - Β.ΧΑΛΚΙΑΣ ΑΕ
ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ΟΙ : Β. Χαλκιάς
Διεύθυνση : Ν. Πλαστήρα 71, 17121 Νέα Σμύρνη
Τηλέφωνο : 2109321696
Fax : 2109321695
Επικοινωνία

Προιόντα:
Fax - Telex
Ηλεκτρολογικό υλικό
Τηλεπικοινωνιακό υλικό
Τηλεφωνικά κέντρα
Τηλεφωνικές συσκευές
Φωτιστικά

Εμπόριο ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών, τηλεπικοινωνιακού και τηλεφωνικού εξοπλισμού.